معنی اسم همای

نام همای به چه معناست؟

معنی همای: نام پرنده ای افسانه ای که او را به عنوان مرغ سعادت می شناسند.

  • نام دختر گشتاسب و خواهر اسفندیار.
  • دختر بهمن که همچنین همسر او و مادر داراب بود.
  • نام همسر بهرام گور که دختر قیصر روم بود و شرح او در داستان «هفت پیکر» نیز آمده است.
  • نام عاشق همایون در داستان همای و همایون اثر مشهور خواجوی کرمانی.


اسم همای

  • به نظر شما چه اسمی در کنار همای ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام همای چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن همای از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به همای تغییر میدهید؟

اسم پسر که به همای بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با همای به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن همای

نام های دخترانه بر وزن همای به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید