معنی همای: نام پرنده ای افسانه ای که او را به عنوان مرغ سعادت می شناسند.

  • نام دختر گشتاسب و خواهر اسفندیار.
  • دختر بهمن که همچنین همسر او و مادر داراب بود.
  • نام همسر بهرام گور که دختر قیصر روم بود و شرح او در داستان «هفت پیکر» نیز آمده است.
  • نام عاشق همایون در داستان همای و همایون اثر مشهور خواجوی کرمانی.

اسم همای

  • به نظر شما چه اسمی در کنار همای ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام همای چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به همای تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید