معنی اسم گشتاسب

نام گشتاسب به چه معناست؟

گَشتاسب :    1- دارنده‌ي اسب آماده؛ 2- (اَعلام) نام پسر لهراسب پادشاه كيان كه خواهان پادشاهي از پدر بود، و نام پدر داريوش بزرگ پادشاه هخامنشي.اسم گشتاسب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گشتاسب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گشتاسب چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن گشتاسب از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گشتاسب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به گشتاسب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با گشتاسب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن گشتاسب

نام های دخترانه بر وزن گشتاسب به زودی درج میگردد.℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید