اسفنديار : (اوستايي) 1- مقدس آفريده يا آفريده‌ي (خرد) پاك؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه) پسر گشتاسب كه به خاطر شستشو در چشمه‌اي رویين‌تن شده بود (جز چشمهایش که در آن زمان آنها را بسته بود) پدرش او را به جنگ رستم فرستاد. رستم با تیری که به چشمش زد، او را هلاک کرد.


اسم اسفندیار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اسفندیار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اسفندیار چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اسفندیار تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید