معنی اسم اسفندیار

نام اسفندیار به چه معناست؟

اسفنديار : (اوستايي) 1- مقدس آفريده يا آفريده‌ي (خرد) پاك؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه) پسر گشتاسب كه به خاطر شستشو در چشمه‌اي رویين‌تن شده بود (جز چشمهایش که در آن زمان آنها را بسته بود) پدرش او را به جنگ رستم فرستاد. رستم با تیری که به چشمش زد، او را هلاک کرد.

اسفند : (اوستايي) 1- (= اسپند) مقدس؛ 2- (در گاه شماري) ماه دوازدهم از سال شمسي؛ 3- (در گياهي) دانه‌ي سياه خوش بويي كه آن را براي دفع چشم زخم در آتش مي‌ريزند؛ 4- (در گياهي) گياهي علفي چند ساله با گل‌هاي سفيد و ميوه‌ي ناشكوفا كه دانه‌هايي سياه رنگ در داخل ميوه‌ي آن قرار دارد.اسم اسفندیار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اسفندیار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اسفندیار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اسفندیار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اسفندیار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اسفندیار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اسفندیار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اسفندیار

نام های دخترانه بر وزن اسفندیار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید