معنی اسم هیما

نام هیما به چه معناست؟

هیما : بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفته ) + الف تانیث فارسی

معنی هیما در لغت نامه دهخدا : هیما. [ هََ] (ع ص ) بیابان بی آب . (دهار). رجوع به هیماء شود.اسم هیما

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هیما ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هیما چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هیما از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هیما تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هیما بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هیما به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هیما

نام های دخترانه بر وزن هیما به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید