هیما : بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفته ) + الف تانیث فارسی

معنی هیما در لغت نامه دهخدا : هیما. [ هََ] (ع ص ) بیابان بی آب . (دهار). رجوع به هیماء شود.


اسم هیما

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هیما ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هیما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هیما تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید