معنی اسم مانلی

نام مانلی به چه معناست؟

مانِلی :    (مازندرانی)، 1- بمان برایم (؟)؛ 2- (اَعلام) (نام شخصیتی در شعر علی اسفندیاری (نیما یوشیج)).اسم مانلی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مانلی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مانلی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مانلی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مانلی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مانلی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مانلی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مانلی

نام های دخترانه بر وزن مانلی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید