اسم گیلکی دخترانه

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم گیلکی دخترانه

شوکا

شوكا :    1- نوعي گوزن بومي اروپا و آسيا؛ 2- (در مازندراني) به معني…

ناردانه

ناردانه :    1- (در قديم) دانه‌ي انار؛ 2- (به مجاز) اشك خونين.

مانلی

مانِلی :    (مازندرانی)، 1- بمان برایم (؟)؛ 2- (اَعلام) (نام شخصیتی در شعر علی…