معنی اسم طنین

نام طنین به چه معناست؟

طنین :    (عربي) 1- انعكاس صوت، پژواك؛ 2- حالتي از صدا كه داراي تأثير و نفوذ باشد؛ 3- خوش آهنگي.اسم طنین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار طنین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام طنین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن طنین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به طنین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به طنین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با طنین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن طنین

نام های دخترانه بر وزن طنین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید