معنی اسم سروین

نام سروین به چه معناست؟

سَروين :    1- (در قديم) شبيه سَرو؛ 2-(در كردي) روسري و چارقد.
سَرو : 1- (در گياهي) هر يك از انواع درختان بازدانه از خانواده مخروطيان كه هميشه سبز است؛ 2- (به مجاز) شاداب و با طراوت.اسم سروین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سروین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سروین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سروین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سروین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سروین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سروین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سروین

نام های دخترانه بر وزن سروین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید