معنی اسم ساینا

نام ساینا به چه معناست؟

ساينا :    1- (اوستايي) (اَعلام) نام خانداني از موبدان زرتشتي؛ 2- (در طبري) ساكت و بي‌صدا؛ 2) سايه‌اي كه مشخص و قابل رؤيت باشد.اسم ساینا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ساینا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ساینا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ساینا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ساینا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ساینا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ساینا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ساینا

نام های دخترانه بر وزن ساینا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید