ساينا :    1- (اوستايي) (اَعلام) نام خانداني از موبدان زرتشتي؛ 2- (در طبري) ساكت و بي‌صدا؛ 2) سايه‌اي كه مشخص و قابل رؤيت باشد.


اسم ساینا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ساینا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ساینا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ساینا تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید