معنی اسم روناک

نام روناک به چه معناست؟

روناک :    (كردي) روشن، تابناک.


اسم روناک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار روناک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام روناک چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به روناک تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. حسن عسکری

    روناک اسم بسیار زیبایی هست و با معنا.چند اسم اصیل با ریشه فارسی بر وزن روناک میتوان ساخت.بدین صورت که بن مضارع فعل را با پسوند اسم ساز “اک”بیاوریم.مثل:روییدن-روی+اک=رویاک(آنچه رشد میکند )/دانستن:دان+اک=داناک(آنچه دانند-مجموعه معلومات)/ماندن:+اک=ماناک(آنچه ماندنی است-ماندگار)…..

نظر خود را بیان کنید