معنی اسم حسیبا

نام حسیبا به چه معناست؟

حَسِیبا :    (عربی ـ فارسی) (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا (پسوند نسبت))، دارای اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل.

حَسيبه : (عربي) دارنده‌ي نام و شرف و بزرگي، زنِ شريف در اصل و نسب.اسم حسیبا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حسیبا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حسیبا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حسیبا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حسیبا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حسیبا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حسیبا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حسیبا

نام های دخترانه بر وزن حسیبا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید