معنی اسم حبیبه

نام حبیبه به چه معناست؟

حبيبه : (عربي) (مؤنث حبيب)، دوست، يار، معشوقه.اسم حبیبه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حبیبه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حبیبه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حبیبه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حبیبه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حبیبه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حبیبه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حبیبه

نام های دخترانه بر وزن حبیبه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید