معنی اسم توار

نام توار به چه معناست؟

تَوار :    1- (در کردی) پرنده؛ 2- نوعی ریسمان؛ 3- (اعلام) 1) (توارکوه) نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس ؛ 2) نام محلی در ناحیه برسویر در ایالت دوسِور فرانسه.اسم توار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار توار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام توار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن توار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به توار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به توار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با توار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن توار

نام های دخترانه بر وزن توار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید