معنی اسم توار

نام توار به چه معناست؟

تَوار :    1- (در کردی) پرنده؛ 2- نوعی ریسمان؛ 3- (اعلام) 1) (توارکوه) نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس ؛ 2) نام محلی در ناحیه برسویر در ایالت دوسِور فرانسه.


اسم توار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار توار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام توار چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به توار تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید