معنی اسم اطهر

نام اطهر به چه معناست؟

اَطهر :    (عربي) (در قديم) پاكيزه‌تر، پاك تر، طاهرتر.

اَطهره :   (عربي ـ فارسی) (اطهر + ه (پسوند نسبت)) منسوب به اطهر،   اطهر.


اسم اطهر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اطهر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اطهر چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اطهر تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید