معنی اسم اطهر

نام اطهر به چه معناست؟

اَطهر :    (عربي) (در قديم) پاكيزه‌تر، پاك تر، طاهرتر.

اَطهره :   (عربي ـ فارسی) (اطهر + ه (پسوند نسبت)) منسوب به اطهر،   اطهر.اسم اطهر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اطهر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اطهر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اطهر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اطهر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اطهر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اطهر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اطهر

نام های دخترانه بر وزن اطهر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید