معنی اسم افسانه

نام افسانه به چه معناست؟

افسانه :    1- سرگذشت، قصه، داستان، سرگذشت و حكايت گذشتگان؛ 2- افسون، سحر؛ 3- ترانه.

اَفسون :    1- نیرنگ، حیله، مکر؛ 2- سحرانگیزی، جاذبه؛ 3- آنچه جادوگران برزبان می  رانند، سخنی که برای فریب دادن و تحت تأثیر قرار دادنِ دیگران گفته می  شود؛ 4- (به مجاز) ویژگی دختری که به لحاظ زیبایی جاذبه دارد و دیگران را افسون می  کند.اسم افسانه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار افسانه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام افسانه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن افسانه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به افسانه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به افسانه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با افسانه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن افسانه

نام های دخترانه بر وزن افسانه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. افسانه

    معني اسم افسانه

نظر خود را بیان کنید