معنی اسم افسانه

نام افسانه به چه معناست؟

افسانه :    1- سرگذشت، قصه، داستان، سرگذشت و حكايت گذشتگان؛ 2- افسون، سحر؛ 3- ترانه.

اَفسون :    1- نیرنگ، حیله، مکر؛ 2- سحرانگیزی، جاذبه؛ 3- آنچه جادوگران برزبان می  رانند، سخنی که برای فریب دادن و تحت تأثیر قرار دادنِ دیگران گفته می  شود؛ 4- (به مجاز) ویژگی دختری که به لحاظ زیبایی جاذبه دارد و دیگران را افسون می  کند.


اسم افسانه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار افسانه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام افسانه چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به افسانه تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. افسانه

    معني اسم افسانه

نظر خود را بیان کنید