معنی اسم آذر

نام آذر به چه معناست؟

معنی نام آذر : (پهلوی) 1- (در قدیم) آتش، نار؛ 2- ماه نهم از سال شمسی؛ 3- (در قدیم) (گاه شماری) نام روز نهم از ماه شمسی در ایران قدیم؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) آتشكده؛ 5- (اَعلام) فرشته نگهبان آتش نزد ایرانیان باستان.

اسم آذردخت به چه معناست: 1- دختر آذر، دختر آتشین؛ 2- (به مجاز) دختر سرخ‌گون؛ 3- (به مجاز) زیبارو.اسم آذر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آذر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آذر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آذر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آذر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آذر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آذر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آذر

نام های دخترانه بر وزن آذر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید