معنی اسم ژیان

نام ژیان به چه معناست؟

ژیان :    1- خشمناك و غضبناك؛ 2- (به مجاز) بي‌باك و شجاع.اسم ژیان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ژیان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ژیان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ژیان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ژیان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ژیان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ژیان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ژیان

نام های دخترانه بر وزن ژیان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید