معنی اسم یعقوب

نام یعقوب به چه معناست؟

يعقوب :   (عبری) 1- به معني «پاشنه را مي‌گيرد»؛ 2- (اَعلام) 1) پیامبر یهود و نیای بنی اسرائیل، پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف؛ 2) از حواریان حضرت عیسی(ع)، معروف به یعقوب اکبر، که به روایت انجیل در پای صلیب حضرت عیسی(ع) حضور داشت و در مصر به دار آویخته شد. یکی از رساله‌های عهد جدید منسوب به اوست؛ 3) یعقوب اصغر: [زنده تا 43 میلادی] یکی دیگر از حواریان حضرت عیسی(ع)، که به فرمان هِرود کشته شد؛ 4) یعقوب بردعی: [زنده تا 578 میلادی] اسقف سریانی، بطریرک انطاکیه و بنیانگذار مذهب یعقوبی؛ 5) یعقوب بیگ: امیر [883-896 قمری] سلسله‌ي آق‌قوینلو، که سلطان حیدر صفوی را شکست داد و کشت. به دست یکی از همسرانش مسموم شد؛ 6) یعقوب رهاوی: [حدود 633-708 قمری] اسقف یعقوبی، نحوی، مورخ و فیلسوف سریانی، مؤلف نخستین دستور زبان سریانی؛ 7) یعقوب لیث: نخستین امیر [247-265 قمری] و بنیانگذار سلسله‌ي صفاریان. بخشی از افغانستان کنونی را فتح کرد. سپس سلسله‌ي طاهریان را برانداخت. در جریان حمله به عراق در خوزستان درگذشت.

یعقوب (Jacob): یعقوب بر اساس گفته‌های کتاب پیدایش، برادر کوچک تر عیسو بود که او را تشویق کرد ارث خود را با کاسه‌ای سوپ عوض کند.اسم یعقوب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار یعقوب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام یعقوب چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن یعقوب از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به یعقوب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به یعقوب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با یعقوب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن یعقوب

نام های دخترانه بر وزن یعقوب به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید