معنی اسم نويد

نام نويد به چه معناست؟

نويد : 1- خبر خوش، مژده؛ وعده‌ي نيك و خوش، سخن اميدوار كننده؛ 2- (در قديم) وعده‌ي دعوت به مهماني، مقابلِ خرام.اسم نويد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نويد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نويد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نويد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نويد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نويد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نويد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نويد

نام های دخترانه بر وزن نويد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید