معنی اسم معيد

نام معيد به چه معناست؟

مُعيد : (عربي)1- بازگشت دهنده، بازگرداننده؛ 2- ماهر، زبردست، کارآزموده؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 4- (در قديم) آن كه در مدرسه‌هاي قديم بعد از استاد درس را براي شاگردان دوباره شرح مي‌داده و يا در غياب استاد جلسه‌ي درس را اداره مي‌كرده است.اسم معيد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار معيد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام معيد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن معيد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به معيد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به معيد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با معيد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن معيد

نام های دخترانه بر وزن معيد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید