معنی اسم کوروش (کورش)

نام کوروش (کورش) به چه معناست؟

كوروش(کورش) :   1- به نقل از« یوستی» [از مستشرقین] کوروش از  کلمه  ی «کورو» به معنی خور یا خورشید؛ 2- به نقل از بعضی منابع از ریشه  ی بابلی به معنی چوپان؛ 3- (اَعلام) نام سه تن از شاهان ایران از سلسله‌ي هخامنشي 1) كوروش اول: شاه انشان (ایلام) [قرن 7 پیش از میلاد]، نیای کوروش بزرگ، که پس از تسخیر سرزمینش به وسیله‌ي آشور بانیپال، خراجگزار وی شد [639 پیش از میلاد]. 2) کوروش بزرگ: شاه [559-530 پیش از میلاد] و بنیانگذار شاهنشاهی ایران. او آخرین شاه ماد را برانداخت [550 پیش از میلاد] ولیدی [547 پیش از میلاد] و بابل [540 پیش از میلاد] را تسخیر کرد. 3) کوروش کوچک: پسر داریوش دوم، مدعی برادر خود اردشیر دوم در جانشینی پدر. در سال 401 پیش از میلاد به یاری مزدوران یونانی روانه‌ي جنگ با اردشیر شد، ولی از او شکست خورد و کشته شد.اسم کوروش (کورش)

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کوروش (کورش) ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کوروش (کورش) چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کوروش (کورش) از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کوروش (کورش) تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کوروش (کورش) بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کوروش (کورش) به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کوروش (کورش)

نام های دخترانه بر وزن کوروش (کورش) به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. اون

    کوروش,به معنی پسردانا,میباشد,کور,,,پسر,آوشو,,,دانا,,خیلی ابلهانه است به چوپان تعبیرکردین,,شاه به این بزرگوار,بهش بگن چوپان

نظر خود را بیان کنید