معنی اسم کمال

نام کمال به چه معناست؟

كمال :  (عربي) 1- آخرين حد چيزي، نهايت، بسياري؛ 2- سرآمد بودن در داشتن صفت‌هاي خوب، بي‌عيب و نقص بودن، كامل بودن؛ 3- خردمندي و دانايي، فرزانگي، درايت؛ كاملترين و بهترين صورت و حالت هر چيز؛ 4- (در تصوف) رسيدنِ سالك به مقام محو؛ 5- (در فلسفه) صورت و حد طبيعي هر چيز؛ 6- (اَعلام) 1) کمال اصفهانی: (= کمال‌الدین اسماعیل)؛ 2) کمال خجندی (=کمال‌الدین خجندی)، خ کمال‌الدین. 2- 1) و2)

كمال‌الدين :  (عربي) 1- موجب ترقي آيين و كيش؛ 2- (اَعلام)1) کمال‌الدین اسماعیل: (= کمال اصفهانی) [قرن 7 هجری] شاعر ایرانیِ از مردم اصفهان، که به خاطر نوآوریهایش به خلّاق‌المعانی معروف شد؛ 2) کمال‌الدین خجندی: [قرن 8 و9 هجری] شاعر و عارف ایرانی مقیم تبریز؛ 3) کمال‌الدین فارسی: (محمّدابن حسن) [قرن 7و 8 هجری] ریاضیدان و فیزیکدان ایرانی، شاگرد قطب‌الدین شیرازی، دارای پژوهشهایی درباره‌ي نور، رنگین کمان و عددهای متحاب.اسم کمال

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کمال ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کمال چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کمال از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کمال تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کمال بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کمال به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کمال

نام های دخترانه بر وزن کمال به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید