معنی اسم کلیم الله

نام کلیم الله به چه معناست؟

كليم الله:    (عربي)1- آن كه خدا با او سخن گفته است؛ 2- (اَعلام) لقب حضرت موسي(ع).اسم کلیم الله

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کلیم الله ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کلیم الله چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کلیم الله از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کلیم الله تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کلیم الله بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کلیم الله به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کلیم الله

نام های دخترانه بر وزن کلیم الله به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید