معنی اسم طهماسب

نام طهماسب به چه معناست؟

طهماسب :    (= تهماسب)، 1- دارنده‌ي اسب قوی؛ 2- (اَعلام) 1) (طهماسب) نام دو تن از پادشاهان صفوي.  طهماسب اول: دومین شاه صفوی [930-984 قمری] پسر و جانشین شاه اسماعیل، که در دوران سلطنتش ایران در جنگهای متعددی با ازبکان عثمانی و گرجستان درگیر شد.  طهماسب دوم: دهمین شاه صفوی [1135-1144 قمری] پسر و جانشین سلطان حسین صفوی، که سرانجام توسط تهماسب قلی خان (نادرشاه افشار) معزول و کشته شد؛ 2) (در شاهنامه) پدر «زو» پادشاه ايران و جانشين نوذر شهريار، از سلسله‌ي پیشدادی.اسم طهماسب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار طهماسب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام طهماسب چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن طهماسب از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به طهماسب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به طهماسب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با طهماسب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن طهماسب

نام های دخترانه بر وزن طهماسب به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید