معنی اسم صادق

نام صادق به چه معناست؟

صادق :    (عربي) 1- آن كه گفتارش مطابق با واقعيت است، راستگو، راست و درست و راستين؛ 2- (اَعلام) 1) لقب امام جعفر صادق(ع): [80-148 قمری] ششمین امام شیعیان، که اساس فقه شیعه به او منسوب است. 2) صادق خان زند: شاه [1194-1196 قمری] از سلسله‌ي زند، برادر کریم خان زند، که ابوالفتح خان او را از سلطنت خلع کرد و خود به جایش نشست، ولی به زودی با حمله‌ي علی مرادخان روبرو شد، که پس از محاصره‌اي طولانی شیراز را گرفت و او را کور کرد و صادق خان از غصه خود را کشت. 3) صادق ملارجب: [حدود 1225-1330 قمری] شاعر ایرانی که شعرهای طنز به لهجه‌ي اصفهانی می‌سرود. 4) صادق هدایت: [1281- 1330 شمسی] نویسنده‌ي ایرانی، از پیشگامان ادبیات داستانی به سبک غرب و با محتوای کاملاً ایرانی. از جمله: زنده بگور، سه قطره خون، سایه روشن، علویه خانم، حاجی آقا. از نخستین گردآورندگان ایرانی فرهنگ مردم شامل نیرنگستان و اوسانه. مترجم متنهای پهلوی به فارسی از جمله: زند و هومن یسن، شهرستانهای ایران، کارنامه‌ي اردشیر بابکان، گزارش گمان شکن.اسم صادق

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صادق ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صادق چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صادق از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صادق تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صادق بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صادق به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صادق

نام های دخترانه بر وزن صادق به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید