معنی اسم بهادر

نام بهادر به چه معناست؟

بَهادر : (شکل فارسی و اردوی واژه‌ي ترکی مفعولیِ «بغاتور» یا «باغاتور») 1- (در قديم) دلير، شجاع، قهرمان؛ 2-(اَعلام) نام چند تن از پادشاهان در روزگار گذشته.اسم بهادر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بهادر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بهادر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بهادر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بهادر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بهادر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بهادر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بهادر

نام های دخترانه بر وزن بهادر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید