معنی اسم آتور

نام آتور به چه معناست؟

آتور : (پهلوي) 1- آتش، آذر؛ 2- (اَعلام) 1) يك بخش از تقويم قديمي ايراني كه مغهاي دوران پادشاهی ماد بر پايه روح و زرواني آن را تغيير داده‌اند؛ 2) نام فرشته‌ي در ایران باستان.اسم آتور

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آتور ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آتور چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آتور از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آتور تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آتور بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آتور به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آتور

نام های دخترانه بر وزن آتور به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید