تاریخ دقیق روز جهانی زنان بیوه در سال 1402 کی و چه روزی است؟


تاریخ دقیق روز جهانی زنان بیوه در سال 1401 کی و چه روزی است؟

روز جهانی زنان بیوه

سازمان ملل متحد 23 ژوئن را به عنوان روز جهانی بیوه ها نامگذاری کرده است تا توجه جوامع را به خواسته ها و نیاز های بیوه ها جلب کند و حمایت منحصر به فردی را که آنها نیاز دارند جلب کند.  از دست دادن شریک زندگی ویرانگر است. برای بسیاری از زنان در سراسر جهان، این فقدان با یک مبارزه طولانی مدت برای نیازهای اساسی، حقوق انسانی و منزلت آنها بزرگتر می شود. آنها ممکن است از حق ارث محروم شوند یا از خانه های خود بیرون رانده شوند. آنها مادام العمر مورد انگ قرار می گیرند، طرد می شوند و شرمنده می شوند. و بسیاری از این سوء استفاده ها مورد توجه قرار نمی گیرند، حتی عادی می شوند.


تاریخ دقیق روز جهانی زنان بیوه در سال 1402 کی و چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی زنان بیوه در تقویم شمسی:

تاریخ دقیق روز جهانی زنان بیوه سال 1402 در تقویم شمسی مصادف است با:

جمعه، ۲ تیر ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۴/۰۲


تاریخ دقیق روز جهانی زنان بیوه در تقویم میلادی:

تاریخ دقیق روز جهانی زنان بیوه در تقویم میلادی سال 2023 مصادف است با:

Friday, June 23, 2023
2023-06-23


تاریخ دقیق روز جهانی زنان بیوه در تقویم قمری:

تاریخ دقیق روز جهانی زنان بیوه در تقویم قمری سال 1402 مصادف است با:

الجمعة، ٤ ذوالحجه ١٤٤٤
۱۴۴۴/۱۲/۰۴

تاریخچه روز جهانی زنان بیوه 


تاریخچه روز جهانی زنان بیوه

سازمان ملل متحد از سال 2011، 23 ژوئن را به عنوان روز جهانی بیوه ها نامگذاری می کند تا توجه را به نیاز های زنان بیوه جلب کند و حمایت ویژه ای را که آنها نیاز دارند جلب کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری، این روز فرصتی برای اقدام در جهت دستیابی به حقوق کامل و به رسمیت شناختن زنان بیوه است. کار شایسته و دستمزد برابر و فرصت های آموزشی برای زنان بیوه از جله مواردی است که برای رعایت حقوق آن ها جوامع می توانند تامین کنند. برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بیوه و فرزندانشان، فقرزدایی، آموزش و سایر حمایت‌ها از بیوه‌ها در تمام سنین نیز باید انجام شود.

دلیل نامگذاری روز جهانی زنان بیوه 


دلیل نامگذاری روز جهانی زنان بیوه

هنگامی که زنان بیوه می شوند، در بسیاری از کشورها اغلب با محرومیت از ارث و حقوق زمین مواجه می شوند که این امر باعث تحقیر می شود. در بسیاری از کشورها، موقعیت اجتماعی زن به طور جدایی ناپذیری با همسرش مرتبط است، بنابراین که وقتی شوهرش می میرد، زن دیگر جایی در جامعه ندارد. برای بسیاری از دست دادن همسر تنها اولین ضربه در یک مصیبت طولانی مدت است. در بسیاری از کشورها، بیوه بودن انگ زده می شود و به عنوان منبع شرم تلقی می شود. تصور می شود که بیوه ها نفرین شده اند. در برخی از فرهنگ ها و حتی با جادوگری مرتبط است. علاوه بر این، دختران بیوه ممکن است از محرومیت های متعددی رنج ببرند و آسیب پذیری آنها را در برابر آزار افزایش دهد. مصونیت از مجازات برای سوء استفاده از حقوق زنان بیوه بسیار زیاد است و تعداد کمی از مجرمان با موفقیت به دست عدالت سپرده شده اند. تخمین زده می شود که 258 میلیون بیوه در سراسر جهان وجود دارد و تقریبا از هر 10 یک نفر در فقر شدید زندگی می کند. به عنوان یک زن، آنها نیازهای خاصی دارند، اما خواسته ها و نیاز های آنها اغلب نادیده گرفته می شود.


☀ فال روزانه بر اساس ماه تولد