تقویم فروردین

تمامی مناسبت ها و تعطیلات رسمی فروردین سال 1400

تقویم 1401

تمامی مناسبت ها و تعطیلات رسمی فروردین سال 1401 مصوب شورای فرهنگ عمومی

1401


۱ فروردین جشن نوروز/جشن سال نو

۲ فروردین عیدنوروز

۳ فروردین عیدنوروز

۴ فروردین عیدنوروز

۵ فروردین ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان [ ١١ شعبان ]

۶ فروردین روز امید، روز شادباش نویسی

۶ فروردین زادروز آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ

۷ فروردین روز جهانی تئاتر [ 27 March ]

۱۰ فروردین جشن آبانگاه

۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

۱۳ فروردین جشن سیزده به در

۱۷ فروردین سروش روز،جشن سروشگان

۱۸ فروردین روز جهانی بهداشت [ 7 April ]

۱۹ فروردین فروردین روز،جشن فروردینگان

۲۳ فروردین روز دندانپزشک

۲۵ فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری

27ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

۳۰ فروردین روز علوم آزمایشگاهی، زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانی

31 شب قدر


فال متولدین فروردینفال ابجد فروردینفال موفقیت فروردین

فال روزانه فروردینی ها

اگر می خواهید مقداری دقیق تر به فال و طالع خود نگاه کنید بر اساس روز تولدتان از لیست زیر فال روزانه فروردین خود را ببینید:

فال روزانه 1 فروردینفال روزانه 2 فروردین
فال روزانه 3 فروردینفال روزانه 4 فروردین
فال روزانه 5 فروردینفال روزانه 6 فروردین
فال روزانه 7 فروردینفال روزانه 8 فروردین
فال روزانه 9 فروردینفال روزانه 10 فروردین
فال روزانه 11 فروردینفال روزانه 12 فروردین
فال روزانه 13 فروردینفال روزانه 14 فروردین
فال روزانه 15 فروردینفال روزانه 16 فروردین
فال روزانه 17 فروردینفال روزانه 18 فروردین
فال روزانه 19 فروردینفال روزانه 20 فروردین
فال روزانه 21 فروردینفال روزانه 22 فروردین
فال روزانه 23 فروردینفال روزانه 24 فروردین
فال روزانه 25 فروردینفال روزانه 26 فروردین
فال روزانه 27 فروردینفال روزانه 28 فروردین
فال روزانه 29 فروردینفال روزانه 30 فروردین
فال روزانه 31 فروردین


☀ فال روزانه بر اساس ماه تولد