معنی اسم امیلی

نام امیلی به چه معناست؟

معنی اسم امیلی (Emily): امیلی از نام لاتین Aemilia گرفته شده است. این نام در قرون وسطی زیاد محبوب و رایج نبوده اما در قرن نوزدهم دوباره مورد استفاده قرار گرفته است.اسم امیلی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امیلی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امیلی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن امیلی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امیلی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به امیلی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با امیلی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن امیلی

نام های دخترانه بر وزن امیلی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید