معنی اسم کریستین

نام کریستین به چه معناست؟

کریستین(Christine): این نام شکلی از واژه‌ی لاتین Christianus به معنای پیرو مسیح است.اسم کریستین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کریستین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کریستین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کریستین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کریستین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کریستین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کریستین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کریستین

نام های دخترانه بر وزن کریستین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید