معنی اسم گشین

نام گشین به چه معناست؟

گشين :    (گش = خوب، خوش، با ناز راه رفتن + ين (پسوند نسبت))، (به مجاز) زيبا و دوست داشتني.اسم گشین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گشین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گشین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن گشین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گشین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به گشین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با گشین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن گشین

نام های دخترانه بر وزن گشین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید