معنی اسم پوران

نام پوران به چه معناست؟

پوران :    (پهلوي) 1- (= بوران) سرخ، گلگون؛ 2- (اَعلام) 1) نام يكي از دختران خسرو پرويز شاه ساساني؛ 2) بانوی ايرانی دختر حسن ابن سهل و همسر مأمون عباسی [192-271 قمری]. + ن.ك. پوران دخت.اسم پوران

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پوران ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پوران چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پوران از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پوران تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پوران بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پوران به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پوران

نام های دخترانه بر وزن پوران به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید