معنی اسم پری

نام پری به چه معناست؟

معنی اسم پری : 1- (فرهنگ عوام) موجودی لطیف و بسیار زیبا و نیكوكار و نامرئی كه گاه خود را نشان دهد و با جمالش انسان را فریفته‌ی خود می‌كند؛ 2- (به مجاز) زیبارو و دارای اندام ظریف؛ 3- (در ادب فارسی) پری گاه به معنای «فرشته» و متضاد نام های مانند دیو و اَهرِمن، به معنای شیطان به کار رفته است.

اسم دخترانه پریدخت به چه معناست : (پری + دخت = دختر)، 1- دختر پری چهره؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

شاه‌پري :    پري، عنبر.

پري‌شاد : زيبا روي شاد و خرم.
پري‌گل : گل رويي چون پري و فرشته.


اسم پری

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پری ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پری چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پری تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید