معنی اسم پری

نام پری به چه معناست؟

معنی اسم پری : 1- (فرهنگ عوام) موجودی لطیف و بسیار زیبا و نیكوكار و نامرئی كه گاه خود را نشان دهد و با جمالش انسان را فریفته‌ی خود می‌كند؛ 2- (به مجاز) زیبارو و دارای اندام ظریف؛ 3- (در ادب فارسی) پری گاه به معنای «فرشته» و متضاد نام های مانند دیو و اَهرِمن، به معنای شیطان به کار رفته است.

اسم دخترانه پریدخت به چه معناست : (پری + دخت = دختر)، 1- دختر پری چهره؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

شاه‌پري :    پري، عنبر.

پري‌شاد : زيبا روي شاد و خرم.
پري‌گل : گل رويي چون پري و فرشته.اسم پری

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پری ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پری چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پری از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پری تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پری بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پری به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پری

نام های دخترانه بر وزن پری به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید