معنی اسم نگار

نام نگار به چه معناست؟

نِگار :    1- (به معني نگاشتن و نگاريدن)؛ نقش، تصوير؛ 2- (به مجاز) معشوق زيباروي؛ 3- (در قديم) (به مجاز) دختر يا زن زيباروي؛ بت و صنم؛ 4- زيور و زينت؛ 5- نقش نگين؛ 6- (در قديم) رنگين و منقش؛ 7- (اَعلام) نام شهری در شهرستان بردسیر، در استان کرمان.

نِگاره :    نقش، شكل، تصوير

نگارین :    1- زیبا؛ 2- آرایش شده، مزین، آراسته؛ 3- حنا بسته؛ 4- (به مجاز) دلنشین، دل آویز؛ 5- (به مجاز) معشوق زیباروی.اسم نگار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نگار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نگار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نگار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نگار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نگار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نگار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نگار

نام های دخترانه بر وزن نگار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید