معنی اسم مها

نام مها به چه معناست؟

مِها :    بزرگ، بزرگتر. [چنانچه اين كلمه مَها /mahā/ تلفظ شود منسوب به ماه است؛ (به مجاز) زيبارو].اسم مها

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مها ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مها چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مها از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مها تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مها بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مها به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مها

نام های دخترانه بر وزن مها به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید