معنی اسم منیژه

نام منیژه به چه معناست؟

مَنيژه :    (اَعلام) (در شاهنامه) دختر افراسياب، كه عاشق بیژن پهلوان ایرانی شد و با کمک رستم همراه بیژن به ایران گریخت. داستان او با بيژن يكي از پر آوازه‌ترين و دلكش‌ترين داستانهاي شاهنامه مي‌باشد.



اسم منیژه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار منیژه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام منیژه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن منیژه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به منیژه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به منیژه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با منیژه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن منیژه

نام های دخترانه بر وزن منیژه به زودی درج میگردد.




℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید