معنی اسم مولود

نام مولود به چه معناست؟

مولود :    (عربي) 1- آن كه به دنيا آمده، زاده شده، فرزند؛ 2- تولد، ميلاد؛ 3- (به مجاز) نتيجه، حاصل؛ 4- (در احكام نجوم) زمان تولد.اسم مولود

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مولود ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مولود چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مولود از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مولود تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مولود بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مولود به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مولود

نام های دخترانه بر وزن مولود به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید