معنی اسم فرح

نام فرح به چه معناست؟

معنی اسم فرح : (عربی) شادمانی، سُرور، شاد شدن، شادمان گردیدن.

فرح انگیز : (عربی ـ فارسی) برانگیزنده‌ی شادی، شادی بخش، مفرح.

فرحانه : (عربی) (مؤنث فرحان)، فرحان.

فرح دخت : (عربی ـ فارسی) (فرح + دخت = دختر) دختر شاد و خوشحال.

فرح روز : (عربی ـ فارسی) 1- آن كه روزگارش به شادمانی و سُرور است؛ 2- (به مجاز) خوشبخت و كامیاب.

فرح نِسا : (عربی) (فرح + نسا)، زنی كه موجب شادی و شادمانی باشد، شادی آور، شادمان كننده.

فرح نوش : (عربی ـ فارسی) (فرح + نوش)، 1- شادمانی و سُرور جاوید؛ 2- (به مجاز) آن كه همیشه شادمان است، همیشه شاد.


اسامی دخترانه مشابه با فرح


اسم فرح

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرح ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرح چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرح تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید