معنی اسم فروزان

نام فروزان به چه معناست؟

فروزان :    آنچه بر اثر سوختن روشنايي دهد، فروزنده، شعله‌ور، مشتعل، روشن، تابناك، درخشنده.اسم فروزان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فروزان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فروزان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فروزان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فروزان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فروزان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فروزان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فروزان

نام های دخترانه بر وزن فروزان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید