معنی اسم صاحبه

نام صاحبه به چه معناست؟

صاحبه :    (عربي) (مؤنث صاحب)، ( صاحب 1- ، 3- ، 4- و 5-


اسم صاحبه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صاحبه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صاحبه چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صاحبه تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید