معنی اسم شبنم

نام شبنم به چه معناست؟

شبنم :    (در علوم زمين) رطوبت هوا كه مخصوصاً هنگام شب، در مجاورت اجسام سرد به مايع تبديل مي‌شود به شكل قطره‌هاي كوچك آب بر سطح آنها مي‌نشيند، ژاله.اسم شبنم

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شبنم ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شبنم چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شبنم از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شبنم تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شبنم بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شبنم به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شبنم

نام های دخترانه بر وزن شبنم به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید