معنی اسم سمن

نام سمن به چه معناست؟

معنی اسم سَمن : 1- نام گیاهی (رازقی)، یاسمن؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) چهره‌ی سفید و لطیف و همینطور بوی خوش.

اسم های ترکیبی با سمن

سَمن‌بر : (به مجاز) دارای اندام معطّر چون سَمن، یا دارای اندام سفید و لطیف.

سَمن‌رخ : (= سمن چهر)

سَمن‌ناز : (سَمن + ناز= کرشمه، ناز و غمزه) (به مجاز) زیباروی دارای ناز و کرشمه.اسم سمن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سمن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سمن چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سمن از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سمن تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سمن بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سمن به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سمن

نام های دخترانه بر وزن سمن به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید