معنی اسم سیمین

نام سیمین به چه معناست؟

معنی اسم سیمین : (سیم = نقره + ین (پسوند نسبت))، 1- ساخته شده از نقره، نقره‌ای رنگ، سفید و درخشان؛ 2- (به مجاز) زیبا.

اسم های مرکب با سیمین

سیمین‌بَر : (در قدیم) 1- (به مجاز) سیم اندام، دارای اندامی سفید؛ 2- (به مجاز) زیبا.

سیمین دخت : (سیمین + دخت = دختر)، 1- دختری كه مانند نقره سفید و درخشان است؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

سیمین‌رخ : (= سیمین عذار)، ( سیمین عذار.

سیمین‌زر : (سیمین= نقره‌ای + زر = طلا)، 1- ساخته شده از نقره و طلا؛ 2- (به مجاز) ارزشمند، گران‌بها.

سیمین‌عِذار : (در قدیم) (به مجاز)، دارای چهره‌ی سفید و زیبا.

سیمینه : (در قدیم) (= سیمین)، ( سیمین.اسم سیمین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سیمین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سیمین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سیمین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سیمین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سیمین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سیمین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سیمین

نام های دخترانه بر وزن سیمین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید