معنی اسم سیمین

نام سیمین به چه معناست؟

معنی اسم سیمین : (سیم = نقره + ین (پسوند نسبت))، 1- ساخته شده از نقره، نقره‌ای رنگ، سفید و درخشان؛ 2- (به مجاز) زیبا.

اسم های مرکب با سیمین

سیمین‌بَر : (در قدیم) 1- (به مجاز) سیم اندام، دارای اندامی سفید؛ 2- (به مجاز) زیبا.

سیمین دخت : (سیمین + دخت = دختر)، 1- دختری كه مانند نقره سفید و درخشان است؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

سیمین‌رخ : (= سیمین عذار)، ( سیمین عذار.

سیمین‌زر : (سیمین= نقره‌ای + زر = طلا)، 1- ساخته شده از نقره و طلا؛ 2- (به مجاز) ارزشمند، گران‌بها.

سیمین‌عِذار : (در قدیم) (به مجاز)، دارای چهره‌ی سفید و زیبا.

سیمینه : (در قدیم) (= سیمین)، ( سیمین.


اسم سیمین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سیمین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سیمین چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سیمین تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید