معنی اسم سوفیا

نام سوفیا به چه معناست؟

سوفيا :    (عربي) 1- (= صوفيه)، پيروان تصوف؛ 2- عاقل، خردمند؛ 3- (اَعلام) (= صوفيه) پايتخت بلغارستان.اسم سوفیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سوفیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سوفیا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سوفیا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سوفیا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سوفیا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سوفیا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سوفیا

نام های دخترانه بر وزن سوفیا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید