معنی اسم سایان

نام سایان به چه معناست؟

سايان :    (كردي) (ساي = سايه + ان (پسوند نسبت))، 1- منسوب به سايه (؟)، م سايه؛ 2- (اَعلام) نام رشته کوهی در آسیای مرکزی، بیشتر در سیبری جنوبی، شامل سایان خاوری و سایان باختری.اسم سایان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سایان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سایان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سایان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سایان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سایان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سایان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سایان

نام های دخترانه بر وزن سایان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید