معنی اسم زلفا

نام زلفا به چه معناست؟

زُلفا :    (زلف = موي بلندِ سر، گيسو + الف‌ (پسوند نسبت))‌، 1-منسوب به زلف؛ 2- (به مجاز) زيبايي زلف معشوق؛ 3- (در عربي، زلفي) نزديكي و منزلت و قربَت.اسم زلفا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار زلفا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام زلفا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن زلفا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به زلفا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به زلفا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با زلفا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن زلفا

نام های دخترانه بر وزن زلفا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید