معنی اسم رکسانا

نام رکسانا به چه معناست؟

معنی اسم رُكسانا :    (يوناني شده روشنک) 1- روشنك؛ 2- (اَعلام) نام دختر دارا [311 پیش از میلاد] كه اسكندر به موجب وصيت دارا او را به ازدواج خود در آورد. + ر روشنک.اسم رکسانا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رکسانا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رکسانا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن رکسانا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رکسانا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به رکسانا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با رکسانا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن رکسانا

نام های دخترانه بر وزن رکسانا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید