معنی اسم روشنک

نام روشنک به چه معناست؟

روشنك :    (اوستايي) 1- روشن؛ 2- (در گياهي) نام گياهي است (شاتل)؛ 3- (اَعلام) در روايات ايراني نام دختر دارا (داريوش سوم) كه اسكندر با او ازدواج كرد. [دكتر معين معتقد است كه در اين نام خلطي شده، و آن اين اينكه دختر داريوش سوم كه زن اسكندر شد استاتيرا/Stātirā/  نام داشت، و آريان (كتاب 7 فصل 2 بند2) نام او را برسين (Barsine) نوشته. اسكندر بار دوم كه به شوش آمد (325 پیش از میلاد ) با او ازدواج كرد. اما ركسانه = روشنك، زن ديگر اسكندر، دختر يكي از بزرگان بلخ(Baxtri)  به نام اوخشتره )يوناني.(oxyastes بود. اسكندر در زمستان سال 329- 328 پیش از میلاد. در شهر بلخ ماند، و در بهار آن سال چند دژ در آن سرزمين به دست وي افتاد. خاندان اوخشتره و در ميان آنان روشنك به دست دشمن گرفتار شدند. اسكندر در سال 327 روشنك را به همسري گرفت. يكي از دژهاي آن ناحيه كه به دست اسكندر افتاد سوسيميثرش (Sysimithres) ياد شده كه پدر روشنك فرماندار آن دژ بود، و آن در سر پل سنگين در جنوب فيض آباد كنوني بدخشان واقع بود. (نقل از اعلام فرهنگِ معين ذيل روشنك)].اسم روشنک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار روشنک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام روشنک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن روشنک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به روشنک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به روشنک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با روشنک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن روشنک

نام های دخترانه بر وزن روشنک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید