معنی اسم رزی

نام رزی به چه معناست؟

رُزی :    (فرانسوی ـ فارسی) (رُز + ی (پسوند نسبت))، منسوب به رُز،   رُز.اسم رزی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رزی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رزی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن رزی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رزی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به رزی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با رزی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن رزی

نام های دخترانه بر وزن رزی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید